nabohjælp alarm

Fleksibel alarm med nabohjælp

Med nabohjælp får du mulighed for at tilføje fastnetnummer, mobilnummer og e-mail adresse på fem naboer, venner eller familiemedlemmer. De modtager alarmbeskeder fra din bolig, når du ønsker det. Fx når din mobil er slukket, eller når du er på ferie. Du vil som udgangspunkt altid modtage alarmbeskeder selv. Du vælger i hvilken rækkefølge, dine kontaktpersoner i nabohjælpen skal have besked. Du kan altid ændre i kontaktpersonerne og/eller i den rækkefølge, de får besked i, når de fx er på ferie.

Når der går en alarm

Der bliver automatisk sendt en alarmbesked til kontaktpersonerne i din nabohjælp, hvis der fx bliver forsøgt indbrud i din bolig. Det sker med sms, telefonopkald og/eller e-mail. Et automatisk telefonopkald ringer altid først op til dig (boligopkald).

Skulle der være tale om en falsk alarm, kan du nå at annullere alarmen ved at slå den fra på normal vis og dermed undgå, at der bliver sendt alarmbeskeder til dine kontaktpersoner. Der kan ikke reageres på et boligopkald.

Nabohjælp alarm oversigt

Hvad sker der når alarmen går?

Din 1. kontaktperson får en alarmbesked 90 sekunder efter den første alarm via et opkald, sms og/eller e-mail. Er der ingen respons fra kontaktperson nr. 1, får kontaktperson nr. 2 en alarmbesked efter 2x90 sek. Er der heller ingen respons fra kontaktperson nr. 2, får kontaktperson nr. 3 en alarmbesked efter 3x90 sek. Sådan fortsætter alarmbeskeden, indtil alle seks kontakter har fået besked, eller til én af dem har reageret på alarmen.

Alarmbeskeden bliver dog sendt til alle kontaktpersoner, hvis panikalarmen eller røgsensoren bliver aktiveret. Prisen for alarmbeskederne til kontaktpersonerne i din nabohjælp er inkluderet i dit abonnement.