nabohjælp alarm

Fleksibel alarm med nabohjælp

Med tilføjelse af telefonnummer til opkald, sms og indtastning af e-mail adresse på op til fem naboer, venner eller familiemedlemmer, giver nabohjælpen dig mulighed for at inkludere dem du har nærmest i dit alarmsystem. Nabohjælpen er en fleksiblel løsning, der gør det muligt at give dine nærmeste besked om en indbrudsalarm, når du ønsker det. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du ikke har mere strøm på din mobil, eller du er taget på ferie. Du vil som udgangspunkt altid modtage alarmbeskeder selv. Du vælger selv i hvilken rækkefølge, dine kontaktpersoner i nabohjælpen skal have besked. Du kan altid ændre i kontaktpersonerne og/eller i den rækkefølge, de får besked i, når de fx er på ferie. 

Når der går en alarm

Et boligopkald vil altid ringe altid være det første der melder om indbruddet. Derefter går alarmbeskeden videre til personerne i nabohjælpslisten i prioriteret rækkefølge.

Skulle der være tale om en falsk alarm, kan du nå at annullere alarmen ved at slå den fra på normal vis og dermed undgå, at der bliver sendt alarmbeskeder til dine kontaktpersoner. Et boligophold kan der ikke reageres på.

Nabohjælp alarm oversigt

Hvad sker der når alarmen går?

Din 1. kontaktperson får en alarmbesked 90 sekunder efter den første alarm via et opkald, sms og/eller e-mail. Er der ingen respons fra kontaktperson nr. 1, får kontaktperson nr. 2 en alarmbesked efter 2x90 sek. Er der heller ingen respons fra kontaktperson nr. 2, får kontaktperson nr. 3 en alarmbesked efter 3x90 sek. Sådan fortsætter alarmbeskeden, indtil alle seks kontakter har fået besked, eller til én af dem har reageret på alarmen.

Alarmbeskeden bliver dog sendt til alle kontaktpersoner, hvis panikalarmen eller røgsensoren bliver aktiveret. Prisen for alarmbeskederne til kontaktpersonerne i din nabohjælp er inkluderet i dit abonnement.